Om du har frågor eller har några idéer om vad du skulle vilja att vi skrev om här på Navigatorcentrum.se så kan du kontakta oss i kommentarsfältet.

Är du ute efter personlig hjälp i karriären så rekommenderar vi att du vänder dig till din kommun eller arbetsförmedlingen.