Snabba tips till ett bra CV

CV står för Curriculum Vitae och är latin för “livets lopp”. Därmed hör man kanske på namnet att ett CV ska beskriva hur ens liv sett ut. Det är alltså en slags sammanfattning av erfarenheter, kunskaper och utbildning.

Inte för långt och inte för kort

Bra längd för ett CV är ungefär 2 A4 sidor – inte längre. Det är bra att försöka hålla information så kortfattad som möjligt, men självklart är det viktigt att du får med all den information du vill dela med dig av.

Om man söker olika typer av jobb så kan det vara bra att skriva olika versioner av sitt CV (alltså inte bara anpassa det personliga brevet) eftersom att en del information och erfarenheter kan vara mer relevanta för ett visst jobb än ett annat.

Vad ska finnas med?

Meningen med ett CV är att få arbetsgivaren Se först och främst till att förstå varför de ska anställa just dig. Det kan kännas svårt att få med all viktig information utan att det blir för långt, eller så kan det kännas svårt att få ihop tillräckligt. Om man söker ett specifikt jobb och har tillgång till en jobbspecifikation så kan man ta en titt på vilka erfarenheter och kunskaper de letar efter hos den de anställer och sen fundera på vad man gjort tidigare som visar att man har just de kunskaperna.

Se till att allt detta finns med i ditt CV:

  • Kontaktinformation – namn, adress, telefonnummer och email.
  • Utbildning – Börja med den senaste utbildningen du gjort. Inkludera gärna kurser eller träningsdagar du haft under eventuella tidigare jobb.
  • Arbetslivserfarenhet – Här listar du tidigare jobb eller praktikplatser. Oftast brukar man lista dem med den senaste erfarenheten först, men söker man ett speciellt jobb kan man ibland börja med den mest relevanta erfarenheten istället.
  • Kunskaper och skills – Detta kan vara till exempel specifika IT kunskaper, tidigare erfarenhet av att leda andra eller förmåga att jobba bra i team.
  • Referenser – Det är positivt att ha 2 personer som arbetsgivaren kan ringa eller maila för referenser relaterat till dina tidigare jobb eller erfarenheter. Se till att du pratar med dessa innan du skriver ner deras detaljer i CV:et och ser till att det är OK för dem att bli kontaktade. Det går också bra att skriva tex “Referenser finns tillgängliga vid behov” om du inte vill ge ut namn och kontaktuppgifter på dessa innan arbetsgivaren hört av sig till dig och visat intresse för din ansökan.

typing

Lägg till en “profil”

Detta är inget måste, men ibland kan det vara bra att lägga till en profil som en slags inledning till sitt CV. Här skriver du ner dina egna karriärmål och sammanfattar de mest relevanta kunskaperna och erfarenheterna du har för just den industri du söker jobb inom. Profilen fungerar ungefär som ett personligt brev, men mer kort och koncist (en paragraf ungefär är lagom) och med fokus på typen av jobb du söker, till skillnad från ditt personliga brev som ska vara anpassat efter just det jobbet du söker.

Vad kommer först?

Om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet kan du placera studier först på CV:t. Har du mer arbetslivserfarenhet än utbildning så rekommenderas att du listar dina tidigare jobb först.

Om det gått en tid mellan olika jobb så är det bra om du förklarar i ditt CV vad du gjorde under den tiden så att det inte missförstås.

Låt någon läsa igenom ditt CV

Det kan vara bra om någon annan kollar igenom ditt CV innan du skickar iväg din ansökan. Då kan man se om något är otydligt, och dessutom är det bra att koll igenom för stavning och grammatik.

Skriv alltid ett personligt brev

Du ska alltid inkludera ett personligt brev om inget annat angivits i jobbannonsen. Hur man skriver ett personligt brev är något vi kommer att återkomma till i ett framtida inlägg.

 

Lycka till!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *