Kvinna i Konungens tjänst

kvinnlig-helikopterpilot

En väldigt förlegad uppfattning om karriärmöjligheter inom Försvarsmakten är att det är ett mansdominerat yrke där kvinnor inte hör hemma. Idag är samtliga befattningar inom Försvarsmakten öppna för kvinnor, och har varit sedan 1989. Ändå är antalet kvinnliga soldater och officerare fortfarande förhållandevis lågt, men stigande. Vad är det som avskräcker kvinnor från ett yrke där karriärmöjligheterna är så stora och många som inom Försvarsmakten?

Historia

Försvarsmakten-vapenSedan början av 1900-talet då allmän värnplikt för män infördes så har kvinnor i Sverige kunnat arbeta inom försvaret, då endast inom civila tjänster dock. Nästa stora steg kom inte förrän 1980 då lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet trädde i kraft. Detta gjorde att kvinnor kunde söka militära befattningar och utbildningar i viss utsträckning. Flygvapnet öppnade upp flera befattningar först av alla för kvinnor, tätt följt av Marinen året därpå. De första kvinnliga soldaterna rycker in på flygflottiljen F16 i Uppsala för att bemanna markbefattningar så som exempelvis stridsledning och radaroperatörer.

1989 försvinner Sveriges sista yrkesmonopol då kvinnor får tillgång till samtliga militära befattningar, även ubåtsbefattningar och yrket som stridspilot. Några år senare blir det även möjligt för kvinnor att göra värnplikten utan att ha för avsikt att sedan genomgå officersutbildning. Detta inträffar 1994.

I skrivande stund består Sveriges försvarsmakt endast till 13 procent av kvinnor. De civilanställda kvinnorna inom försvaret är 38 procent, medan antalet officerare och specialistofficerare endast är 5,5 procent av det totala antalet. Den högsta siffran är fortfarande de civilanställda inom försvaret, där hela 38 procent idag är kvinnor.

Ett yrke för män?

flygbasjägare med hund på missionDen traditionella bilden av yrkesrollen som militär är ofta synonymt med stridande soldater i en miljö där machokulturen har stor betydelse. Detta bidrar i sin tur till att få kvinnor söker sig till det militära, trots att det finns en uppsjö av befattningar där regelrätt strid är en ytterst liten del av utbildningen.

Tvärtom så är det idag en väldigt liten del av befattningarna inom Försvarsmakten som kretsar kring just stridsuppgifter. Vi har gått ifrån det massiva invasionsförsvaret till ett mindre försvar där huvuduppgiften givetvis är den samma, att skydda riket. Men stort fokus ligger idag på fredsbevarande insatser och att kunna bistå samhället vid behov som naturkatastrofer och eftersök av försvunna personer med mera.

De flesta befattningar är än idag mansdominerade, men vi ser en stadig ökning av kvinnor inom försvaret. Och från i år, 2017, kommer även lagen om totalförsvarsplikt åter tillämpas. Detta betyder att både män och kvinnor födda 1999 i år kan komma att kallas till mönstring. Innan du mönstrar ska du göra ett beredskapsunderlag som är en första utgallring innan den eventuella mönstringen. Beredskapsunderlaget och mera information om detta hittar du på Rekryteringsmyndigheten.

sveriges första kvinnliga Gripen pilotOm du är kvinna så är detta ett perfekt tillfälle att ta reda på mer om de mängder av olika befattningar som finns tillgängliga, och kanske rentav göra värnplikten under ett års tid för att pröva på yrket inom Försvarsmakten. Sedan finns det stora möjligheter till vidareutbildning antingen som officer, reservofficer eller specialistofficer.

All information om dina valmöjligheter hittar du på Försvarsmaktens hemsida. Där kan du även läsa om soldatyrket i sig och alla de olika befattningar du kan söka dig till. Vare sig du gillar meteorologi, pedagogik eller tunga pansarfordon så har Försvarsmakten befattningar som passar för just dig. Möjligheterna är ofantligt stora att kunna söka en befattning som har det just du brinner för, och samtidigt få en möjlighet att tjänstgöra under H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *