Hjärnans utveckling

hjärnansutveckling

Uttrycket “Det går inte att lära en gamal hund sitta” är både korrekt och felaktigt. Hjärnan är det organ som inte bara utvecklas under fosterstadiet utan under hela livstiden och det finns alltid saker att lära. Däremot är det sant att man lära sig som bäst tills man är 25 år. 

Hjärnans uppbyggnad

När man är ett foster kan man redan efter tre veckor se en rör-liknande form på ovansidan av embryot som redan är igång med processen att skapa ryggrad och hjärna. Tillväxten av hjärna går otroligt fort, från gradivetetsvecka 10 och 20 skapas ungefär 200 000 nervceller per minut. Hålrummet i hjärnan fylls med trådar som fungerar som byggställningar i förenklad term. Längs dessa trådar vandrar nybildade nervceller och finner sin plats i hjärnan. Störs den här processen av exempelvis droger eller virusinfektioner kan cellerna med nerver hamna fel och skapa funktionsstörningar.

Nercellerna som är bland de första som utvecklas har i uppgift att sköta all kommunikation mellan kroppens alla delar. Att föra vidare signaler genom kroppen till exempel som om något något kliar, gör ont eller blöder på kroppen. Signalerna förs vidare via elektriska signaler dock mellan två nervceller sker kommunikationen mellan kemiska ämnen som kallas signalsubstanser. För att cellernas signaler till varandra ska fungera skapas synapser som lagrar information bland annat våra minnen. Själva synapsbildningen börjar efter 27 veckor och det fortsätter att bildas hela vårt liv. Utvecklingen går först långsamt fram tills vi är ett år och då går bildningen mycket fort. Den fortsätter vara snabb upp till puberteten då processen stillas av utan att stoppas och det betyder att att vi under barndomen är som allra mest formabara som människor.

lärabarn

Hektisk tid för barn

Att hela livet formas när man är barn glöms ofta bort och man försätter ofta barn i hektiskt och problematiska situationer. I en artikel skriver Hugo ­Lagercrantz som är professor i barnmedicin vid Karo­linska institutet och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, att små barn behöver såklart stimulans men måttlig. Att låta sina barn sitta i framåtvända barnvagnar och gå på babysim är något han helt är emot. Eftersom att stora delar av människohjärnan inte är färdigutvecklad vid födseln, så påverkas den i hög grad av miljön och vad som upplevelser utanför livmodern.

För att få igång kontakten mellan ett nyfött barns 100 miljarder nervceller krävs en sinnesstimulering. Att som liten bli utsatt för olika retningar som ljus- eller ljudintryck, skickas elektriska signaler till synapserna och impulserna förstärks och permanentas. Blir nervcellerna inte stimulerade på något vis försvagas de och faller bort precis som om de var onödiga.

läraläsabarn

Undesökningar har gjort och reslutaten från ledande experter har kommit fram att man ska så tidigt som möjligt träna sin barn. Prata med dem ofta, helst hela tiden, läs högt, förse dem med pedagogiska leksaker och så tidigt som möjligt ge dem fiol- eller pianolektioner. De menade på att det fanns kritiska perioder i hjärnans utveckling, så kallade inlärningsfönster, som gjorde det lättare för barn att ta in färdigheter som matematik, språk och musik. Undersökningen visar också på att barn som får spendera mycket tid framför skärm som dator, mobil eller tv har större chans att utveckla ADHD.

Avslutningsvis

Hjärnans uppbyggning har alltid sett likadan ut sedan början av evolutionen. Först  tillverkas och utvecklas de basala delarna av hjärnan som hjärnstammen som kontrollerar hjärtrytm, andning och vakenhet. Därefter utvecklas förmågorna som arbetsminne, språk, symboltänkande och de högre funktionerna som framtidsplanering. Enligt flera undersökningar behövs en stimulans för barns hjärnor och för nervcellerna som ska stärkas och bli permanenta. Det är föräldrars ansvar att inte överstimulera barnets förmågor utan mer skapa en variation mellan olika typ av stimulanser vilket kommer göra att alla barnets förmågor och funktioner sätts på plats.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *