Nya ministern vill ändra betygssystemet

gymnasieministernavigatorcentrum

Det är väldigt ofta diskussioner om vilket betygssytem som ska användas inom skolans värld för att få elever att utvecklas fort och trigga igång deras intresse. Torbjörn Tenfält gjorde en intervju med den nya gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström där de diskuterar lärarbristen, betygssytemet och vad som krävs för att göra läraryrket attraktivt.

En av de viktigaste frågorna som hon tar sig an under den här mandatperioden är utmaningen med de snabbt ökande klasserna på grund av dagens nyanlända till Sverige. Hon uttalar att det är viktigt att de får den bästa starten i den svenska skolan och till det bör alla resurser i samhället som behövs användas. Något som kan sätta käppar i hjulet för detta är lärarbristen och det är något som Ekström är medveten om.

– På kort sikt är det jättesvårt att göra något åt lärarbristen. På långsikt behövs att läraryrket både är och uppfattas som ett attraktivt yrke.

Lönen är viktigt menar hon på för att göra arbetet mer tilldragande, men dem ska också fokusera på att skapa bättre arbetsmiljö, arbets innehållet och ge lärarna större ansvar och möjligheter för yrkesutveckling. Lärarlönelyftet har dock fått stor kritik ifrån lärarna själva då de ser en vissa ojämn balans mellan olika typer av tjänster vilket Ekström menar att den stora grundläggande lönefrågan handlar om arbetsgivarnas självklara ansvar för att se till så att de fungerar.

lönelyftetnavigatorcentrum

Något annat som gymnasieministern kollar igenom extra noga är det nuvarande betygssystemet och hon föreslår en övergång till något som liknas ämesbetyg. Grundtanken för detta införandet är att det ska vara betydligt mer kunskapsfokuserat, att vad man kan i tredje klass på grymnasiet skall avgöra hur väl förberedd man är inför ett yrke alternativt högskola. Inte direkt vad man kunde första terminen och fördelen med ämnesbetyg är att det skulle medföra en djupare inlärning och uppföljning.

Ekström påstår att det nuvarande systemet som kallas kursbetyg gör att eleverna inte kämpar hela vägen fram till slutpunkten i gymnasiet, det blir alltså väldigt avgörande vilka resultat man når tidigt under sin utbildning. Gymnasieministern Anna Ekström hoppas på ett blocköverskridande beslut som kan lugna både elever, lärare och rektorer om att det inte kommer förändras igen inom kort.

Läs hela intervjun här.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *