Ständiga förändring i byggbranschen

Ständiga förändring i byggbranschen

Internettidningen “Framtidens Karriär – Ingenjör, IT och Data”  skriver ett intressant reportage om byggbranschen där de intervuar John Skoglund som är vice direktör för JM.
johanskoglundnavigatorcentrum
Artikeln med intervju av Skoglund börjar med en återblick till var utvecklingen var när han började arbeta på JM år 1986 då inte ens mobiltelefoner fanns. Efter 30 år tycker Skoglund att det fortfarande är roligt att gå till arbetet då det ständigt sker nya förändringar i hur deras bransch ser ut. För er som inte känner igen eller har hört om JM är det ett företg som är inriktad på nyproduktion av bostäder med en tygndpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige men också i Finland och Norge.

Johan Skoglund fortsätter med att förklara att digitaliseringen har haft en stor inverkan på branschen och byggsektorn. Även att säkerthet och miljö står i ett helt annat fokus idag än vad den gjorde i början av hans karriär, vilket också har bidragit till en större mångfald. När samhället förändras, kommer även sektorn med uppbyggningen av det förändras påstår Skoglund som fortsätter förklara hur många av de gamla industrijobben har  försvunnit för bostäder och kontor.

“Idag är våra kontor liksom allt fler byggprojekt koncentrerade till storstadsregionerna. Sverige har idag en stor bostadsbrist och behöver komma tillbaka till en byggnadstakt som inte varit aktuell sedan miljonprogrammets dagar för att klara det mål som regeringen satt upp: 700 000 nya bostäder till 2025.” John Skoglund i artikeln hos framtidenskarriar.se.

byggbranschennavigatorcentrum

Skoglund är dock osäker på att detta kommer kunna uppfyllas på den korta tid som regieringen satt upp. Han menar att när städerna blir tätare av urbaniseringen kommer det bli svårt att komma till och bygga vilket kommer resultera i att tillståndsprocesserna som kommer att dra ut på tiden som det har tenderat till att göra i det förgångna. Han tror också det finns bristande resurser och helt enkelt ingen plats för ett sådant storbygge.

John Skoglund tycker det är viktigt att medarbetarna på JM och i branschen har en mångfald vilket betyder personer med olika bakgrunder. “Det är en av de stor utmaningarna för framtidens byggbransch, […] Vi behöver fler duktiga förmångor till vår bransch, alltifrån hantverkare till projektledare och injengörer.” Han menar också att en annan stor framtidsfråga är digitalseringen som han tror kan förbättras markant genom att jobba betydligt mer resurseffektivt. Det betyder bättre logistik, mindre spill och samutnyttjning av till exempel kontorer och garage. “Här kan digitaliseringen vara en viktig möjliggörare” fastslår John Skoglund till slut.

På översta bild: John Skoglund, foto av Jan Danielsson.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *