Statistik från Nationella prov 2015

Skolverket har gått ut med de resultat av Nationella prov för gymnasiet under höstterminen under år 2015 och här kan vi se urvalet av 14 000 elever inom Naturvetenskapliga programmet samt det tekniska programmet som skrev det matematiska provet.

 • Mellan 85-95 procent fick lägsta betyget E.
 • Enligt statistik hade kvinnor genomgående bättre betyg än männen.
 • Elever med ursprung från Sverige har bättre betyg än elever med utländskt ursprung.
 • Majoriteten av eleverna som har genomfört de matematiska prov har föräldrar med en längre eftergymnasial utbildning.

matematik

Under hösten år 2015 genomfördes och prov för svenska ett (1) och tre där cirka 1 000 elever respektive 3 000 elever deltog. Statistiken utifrån de här proven i ämnet Svenska i Gymnasienivå ser ut enligt följande:

 • Ungefär 90 procent av eleverna som deltog gick lägst betygsnittet E.
 • Oavsett program eller kurs, hade kvinnor högre betyg än männen på provet.
 • De elever som hade bäst resultat på provet i Svenska uppfyller något av kriterierna:
  – Vars föräldrar har en lång eftergymnasial utbildning
  –  Elever som läser högskoleförberedande utbildningar

svenskasprål

Eleverna som gick i gymnasiet och läste Engelska fem och sex var i snitt 2 000 elever respektive 1 500 elever. Vid Nationella proven som genomfördes under hösten år 2015 blev resultaten och statistiken som nedanstående:

 • 95 procent av eleverna fick provbetyget E på sina Nationella prov.
 • De elever som hade bäst resultat på provet i Engelska 5 och 6 uppfyller något av kriterierna:
  – Vars föräldrar har en lång eftergymnasial utbildning
  –  Elever som läser högskoleförberedande utbildningar
 • Inom det engelska provet finns det inte tydliga skillnader av könet betydelse för resultat.

engelskaskola

Snart kommer år 2016s resultat som har studerats noga för att ge så precis resultat som möjligt. Redan i mars kan vi se statistik från gymnasiet som ovan samt gundskolan, förskoleklass, grundsär- och gymnasiesärskola, specialskola och särskilg utbildning från vuxna. Tätt inpå följer fritidshem, förskola och Nationella prov för gymnasiet med mera. Senare under året kan du finna avgångsbetyg  och nationella prov för låg-, mellan- och högstadiet från klasserna 3, 6 och 9.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *