Navigatorcentrum är en verksamhet som drivs inom flertalet kommuner i Sverige och finns främst till för att hjälpa ungdomar som hoppat av, eller aldrig börjat, gymnasiet. Dessa navigatorcentrum drivs separat i de olika kommuner som erbjuder denna verksamhet.

Navigatorcentrum.se finns till för att ge enkla tips och råd till ungdomar och unga vuxna som letar efter sin plats när det kommer till utbildning och karriär. Vi är med andra ord inte sammankopplade med något Navigatorcentrum utan finns bara till som en “tips och råd” sida där vi planerar att dela med oss av diverse värdefulla idéer som har med arbete och studier att göra samt att dela med oss av motivation och inspiration när det kommer till att ta nästa steg i livet.

navigatorcentrum

Svenska kommuners navigatorcentrum hjälper alltså ungdomar (oftast är åldersgränsen 15-24 år, men hos vissa kommuner är det andra regler som gäller) när det kommer till att söka till skola, gymnasieutbildning, högskola och komvux, att hitta praktikplats, att skriva CV och personliga brev och finns till som en allmän guide i karriär och arbetsliv. För dig som vill ha personlig hjälp rekommenderar vi att du vänder dig till din kommun för att ta reda på vilka möjligheter som finns och vilken typ av hjälp som erbjuds just där du bor.