Bestäm själv över dina studier

studera_pendla

För många skoltrötta ungdomar som kanske har hoppat av gymnasiet är det inte aktuellt att återuppta studierna. Och det är något man får respektera, alla människor har inte det i sig. Men om du ändå känner att det vore en bra idé att ta upp studierna på nytt, men samtidigt inte riktigt har den där motivationen som krävs, finns det ett alternativ. Vi talar om distansstudier, det kan vara det perfekta sättet för dig som inte vill återgå till den traditionella svenska skolan. En fördel med distansstudier är att många arbetsgivare värderar det högre än vanliga studier eftersom att det visar att du har självdisciplin.

Genom att plugga på distans styr du själv över dina studier, och du gör det i din egen takt. Dessutom får du möjligheten att studera var som helst, så länge du har tillgång till en dator finns inga begränsningar. Det krävs dock ett stort engagemang från din sida, för annars finns risken att allting rinner ut i sanden. Många studenter som läst på distans vittnar även om att det gav dem en helt annan frihet som inte är möjlig att få genom traditionella studier.

Men det är självklart inte bara så att distansstudier är något för elever som hoppat av gymnasiet.  Det kan också passa mycket bra för exempelvis småbarnsföräldrar som måste vara hemma ofta, eller de som bor på landsorten och inte har möjlighet att flytta.

När du pluggar på distans kan det vara bra att variera studiemiljön så gott det går, för det kan bli lite väl enformigt att bara sitta hemma framför datorn. Sätt dig ned vid ett bibliotek eller ett kafé med jämna mellanrum så att du får förnyad energi. Om man bara sitter hemma hela tiden är det lätt att tappa fokus och istället börja ägna sig åt andra saker.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *