Kreativitet för lärande

lärandekreativitet

Att kreativitet hänger ihop med lärande och skapande är ingen nyhet direkt, den är till och med den viktigaste faktorn för aktivit lärande. För att kunna lägga grund till det här behöver vi reda ut exakt vad kreativitet är för något. 

Kreativitet för lärande

Enligt den här källan är kreativitet förmågan att skapa något helt nytt och för att göra det här kombinerar man sina erfarenheter. Det gör att man skapar en helt ny eller oväntad lösning oavsett om det är flr att kunna skapa produkter, konst eller förbättringar på strukturer. Någon som kreativ föds inte alltid så utan man träna upp sin kreativitet liksom allt annat i livet. Varje gång vi tänker en ny tanke skapas nya kopplingar i hjärnan vilket betyder för alla som vill bli mer kreativa behöver bara tänka nya tankar. Det kanske låter enklare än vad det är men det behöver inte vara så svårt. Finn ett problem, se hur du kan lösa dem och därefter försök att se ur ett annat perspektiv.

Hur kan man utmana sig själv och bli mer kreativ? Att förhålla sig på ett kreativt sätt är att vara nyfiken, ställa frågor om olika ting, leta efter lösningar, ta sig tid att dyka ner i något expriment och öppnar upp sig för nya synsätt och annorlunda vinklar. Att möta olikheter, konflikter, problem och irritationsmoment kan vara utmaningar som tvingar en att tänka “outside the box”, det vill säga utanför ramarna. Bemästrar man och utövar man dessa typer av utmaningar märker man snart att det inte finns några hinder vilket hjälper i studier och karriär. Stöter du på ett problem i matteboken, en svår arbetsuppgift eller en konflikt i livet kan du med hjälp av kreativiteten förändra din situation och lösa det problematiska.

outsidethebox

Kreativitet är lika med att tänka utanför ramarna.

Därför är det viktigt att i tidig ålder, redan på dagis och förskola utveckla och träna kreativiteten. Det kommer unna alla och du tänker säkert hur då? Jo genom att ge människor möjligheten och friheten att tänka på nya sätt kan lösa världsproblem samtidigt som ungdomar klarar skolan och skaffar sig en framtid. Nyckeln till kunskap och välmående vilar i lärandets händer vilket vi nu ser har tagits på allvar. Ansvaret har tagits och många skolor har nu använt sin kreativitet för att skapa en skola där möjligheterna och perspektiven är oändliga. Vare sig det är förskola, gymnasie eller universitetsstudier behöbvs estetiska ämnen för att stimulera elevens tänkande det vill säga lärande. Bevis har tagits fram att den här typen av trygghet som kreativitet skapar i olika forum har bidragit till bättre hälsa, mindre stressymptom och högre arbetsglädje för elever, anställda och människor i allmänt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *