Vi lär oss på olika sätt!

läratretyper

Vi lär oss på olika sätt!

Människor är olika, både hur vi tänker och agerar. Vår olikheter kan till och med komma till den djupa psykologiska måttan att ens hjärna tar in information på olika sätt. Man brukar dela upp området i tre olika delar – visuella, audiella och kinetiska/taktila sättet. Det finns även inget rätt sätt eller enbart ett sätt att lära sig på. Många personer kan känna igen sig i fler än en grupp eller bruka en kombination av två eller alla.

Visuellt lärande

Precis som det låter lär sig visuella lärlingar genom att se och titta. Din föreläsare, lärare eller professor lär ut till dig bäst genom bilder, text eller filmer. Genom att se vad den undervisande lär ut kommer du ihåg vad som sägs eller framförs. Detta är den metod som ställs som vanligast gruppen i Sverige vid undersökningar som gjorts.

Audiellt lärande

Är du en audiell lärling har du lättast att lära när du får höra kunskapen. När läraren, professorn eller föreläsare förklarar bilder eller texter, det är du då lär dig som bäst. Något som viktigt för denna gruppen är att vara ifrågansättande, att ställa frågor och få hör svaren. Då arbetar hjärnan som bäst.

Kinestiskt/taktilt lärande

Tillhör du den kinestiska (känslomässiga) och taktila (fysiska) gruppen vill du utöva det som du nyss har fått ta del av. Trots att det inte är omöjligt har du, om du tillhör denna gruppen, svårt för de teoretiska kunskaper som inte går att uppleva. Dock har du lättare att ta in praktiska övningar, alla metoder har “för- och nackdelar”. Detta är den mest sällsynta gruppen i Sverige enligt undersökningar.

lärasigpricken

Att hitta sitt sätt att lära sig på bästa sätt är en av de absolut starkaste inlärningsmetoderna och studiemedeln som vi kan ha. Det gäller helt enkelt att hitta sitt sätt, som inte helt är enkelt. Du kanske bör prova alla olika lärningsmetoder eller kombinationer av flera eller alla. När du väl hittar din grej, kommer stuiderna gå kanonbra!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *